Vår politikk

Vi utdanner Norge 2020–2023

Fagfornyelsen

Rydd tid til fagfornyelsen! Ta et siste krafttak for å utforme fremtidens læreplaner. Høringsfristen er 18. juni.

Opplæringslovutvalget

Utdanningsforbundet bidrar med innspill til utredningen av regelverket for grunnopplæringen. Les hva det betyr for deg som medlem.

Valg 2019

Informasjon til tillitsvalgte, valgmateriell, og temaer om lærertetthet i barnehage og skole og om kvalifikasjoner, finner du her.

Utdanningsforbundet mener