*Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Illustration for *Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Organization

Kontakt

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og protokoller fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe.

Tariffavtaler

Nyheter fra Finnmark

Beskjeder