Styre og hovedtillitsvalgte

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og protokoller fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe.