Strategier

Utdanningsforbundets strategier skal bidra til å styrke det politiske arbeidet i organisasjonen ved å gjøre det mer målrettet.

Våre strategier