Utmelding

Vi beklager at du vurderer å melde deg ut. Husk at du ved utmelding ikke lenger har tilgang til medlemsfordeler og forsikringer i Utdanningsforbundet.

Ønsker du likevel å melde deg ut av Utdanningsforbundet må dette gjøres skriftlig, jf. vedtektene § 5. Når utmeldingen er registrert vil du motta en skriftlig bekreftelse på gjeldende dato for opphør av medlemskap og eventuelle forsikringsordninger. Utmelding må signeres av medlemmet personlig og kan ikke foretas på vegne av andre.

Oppsigelsestiden er inneværende pluss påfølgende måned.

Du kan sende vanlig brev, e-post eller benytte skjema for endringsmelding. Sender man utmelding fra egen e-postkonto, regner vi det som personlig signatur.

Endringsskjema (bokmål)

Endringsskjema (nynorsk)

Signert utmelding sendes: Utdanningsforbundet Boks 9191 Grønland 0134 Oslo.

Utmelding sendt med e-post til medlem@utdanningsforbundet.no må inneholde opplysning om medlemsnummer. Medlemsnummer finner du på baksiden av bladet Utdanning, eller ved å sende sms med teksten UDF til 02014.