Internasjonalt

Aktuelt internasjonalt

5.oktober - Verdens lærerdag

Verdens lærerdag markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle. Globalt sett er det fortsatt en stor mangel på kvalifiserte lærere og frafallet av nye lærere er stort.