Internasjonalt

Mangfold og integrering – strategisk plan for arbeidet

5.oktober er Verdens lærerdag

Unge lærere er tema for Verdens lærerdag 2019. Globalt sett uttrykkes det en bekymring for hvordan fremtiden vil se ut dersom ikke flere unge rekrutteres inn, og blir værende, i lærerprofesjonen.

Alt vi gjør har en internasjonal dimensjon

Utdanningsforbundet deltar på årets ILOs generalforsamling

Siste nytt internasjonalt

Les mer om vårt arbeid: