Internasjonalt

Alt vi gjør har en internasjonal dimensjon

Siste nytt internasjonalt

5.oktober er Verdens lærerdag

Unge lærere er tema for Verdens lærerdag 2019. Globalt sett uttrykkes det en bekymring for hvordan fremtiden vil se ut dersom ikke flere unge rekrutteres inn, og blir værende, i lærerprofesjonen.

Mangfold og integrering – strategisk plan for arbeidet

Utdanningsforbundet deltar på årets ILOs generalforsamling

Les mer om vårt arbeid: