International Trade Union Confederation  (ITUC)

Den internasjonale faglige samorganisasjonen International Trade Union Confederation (ITUC) representerer over 175 millioner arbeidstakere verden over.

Gjennom medlemskap og styreverv i ITUC bidrar Unio til å holde trykket oppe på temaer som er viktige for Utdanningsforbundets medlemmer.

Anstendig arbeidsliv, sosial sikkerhet, en sterkere regulering av finansmarkedene og en god og rettferdig klimapolitikk er alle hovedsaker som ITUC jobber med. 

I 2016 rapporterte mer enn hvert tredje land i verden om økte restriksjoner på organisasjonsfrihet, og omfanget av angrep på tillitsvalgte og medlemmer av fagforeninger har økt. Betydningen av internasjonal solidaritet og en samlet fagbevegelse globalt framstår som viktigere enn noen gang.

Kontaktperson

Avbildet: Harald Skulberg

Harald Skulberg

Seniorrådgiver

Kontaktperson

Avbildet: Ingrid Convery

Ingrid Convery

Seniorrådgiver internasjonalt arbeid