Utdanningsforbundet Oslo

Utdanningsforbundet Oslos logo, og mennesker i et felleskap - et menneske står utenfor

Bli medlem!

Hurtignavigasjon

Nyheter fra Utdanningsforbundet Oslo

Kurs og møter i Oslo

Hva skjer?

Beskjeder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler