Utdanningsforbundet Oslo

UDF Oslo har sommerstengt i juli

Nyheter fra Utdanningsforbundet Oslo

Hurtignavigasjon

Kurs og møter i Oslo

Hva skjer?

Beskjeder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og protokoller fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe.

Tariffavtaler