Lønn og arbeidsvilkår

Alt om lønnsoppgjøret

Nyheter

Søke permisjon?

Vurderer du å søke permisjon fra jobben? Les mer om reglene som gjelder.

Lønn ved tilsetting

Husk at du kan forhandle lønn ved tilsetting i ny stilling. Ta kontakt med tillitsvalgt ved arbeidsplassen for hjelp.

Spørsmål om lønn og arbeidsvilkår?

Her er en oversikt over hvem i Utdanningsforbundet du kan kontakte ved spørsmål om lønn og arbeidsvilkår.