Lønn og arbeidsvilkår

Spørsmål og svar om arbeidsvilkår

Spørsmål rundt koronakrisen?

På vår temaside samler vi aktuelle spørsmål og svar for våre medlemmer. Du finner også annen relevant informasjon fra Utdanningsforbundet.

Lønn ved tilsetting

Husk at du kan forhandle lønn ved tilsetting i ny stilling. Ta kontakt med tillitsvalgt ved arbeidsplassen for hjelp.

Søke permisjon?

Vurderer du å søke permisjon fra jobben? Les mer om reglene som gjelder.

Nyheter