Kontakt oss

Slik kan du kontakte Utdanningsforbundet, både sentralt og lokalt.

Ring sentralbord: 24 14 20 00

  • Forsikringer og medlemstilbud - tast 1.
  • Medlemsregister og kontingent - tast 2.
  • Sentralbord - tast 3.
  • Innlogging på nettsiden - ring Intility på 24 10 34 00

Send e-post: post@utdanningsforbundet.no

Avdelinger og seksjoner i sentralt sekretariat

Avdeling for organisasjon

Karin Liabø

Karin Liabø

Avdelingsleder
Kari Andersson

Kari Andersson

Leder, seksjon HR
Vigdis Sandmo Eriksen

Vigdis Sandmo Eriksen

Leder, seksjon organisasjonsbygging
Kent Inge Waaler

Kent Inge Waaler

Leder, seksjons opplæring, kurs og konferanser

Kommunikasjonsavdelingen

Rikke Bjurstrøm

Rikke Bjurstrøm

Kommunikasjonssjef

Nina Hulthin

Pressesjef
Stian Skaar

Stian Skaar

Nettredaktør

Stig Brusegard

Kommunikasjonsrådgiver
Vigdis Alver

Vigdis Alver

Senior kommunikasjonsrådgiver

Marius Vik

Kommunikasjonsrådgiver

Else Hurum

administrasjonskonsulent
Eli Kristine Korsmo

Eli Kristine Korsmo

Kommunikasjonsrådgiver

Arun Ghosh

Kommunikasjonsrådgiver

Avdeling for profesjonspolitikk

Lasse Kolstad

Lasse Kolstad

Avdelingsleder

Milena Adam

Leder, seksjon utdanning og forskning

Bjørg Unstad

Leder, seksjon samfunn og analyse
Tone Rossvoll

Tone Rosvoll

Leder, seksjon forhandlinger

Ruth-Line Meyer Walle-Hansen

Leder, seksjon juridisk

Avdeling for sekretariats- og medlemstjenester

Tom Christian Axelsen

Tom Christian Axelsen

Avdelingsleder
Soufiane Homrani

Soufiane Homrani

Seksjonsleder
Liss Nordberg

Liss Marit Kårtveit Nordberg

Spesialrådgiver
Per Sververmoen

Per Sververmoen

Leder, seksjon fellestjenester

Kari Tømmerås

Leder, seksjon medlemstilbud

Astrid Bach

Leder, seksjon medlemsservice

Kjetil Måseide

Leder, seksjon økonomi

Avdeling for medlemsblad og tidsskrifter

Kaja Mejlbo

Kaja Mejlbo

Redaktør
Harald Wollebæk

Harald F. Wollebæk

Redaksjonssjef
Linda Mathea Sjødal

Linda Sjødal

Markedssjef

Fylkes- og lokallag

Her finner du oversikten over alle våre fylkes- og lokallag.

Husk at du som regel kan snakke med tillitsvalgt på din arbeidsplass også.

Spørsmål om forsikringer?

E-post: forsikring@utdanningsforbundet.no

Telefon: 24 14 20 00 tastevalg 1

Chat: du finner chat på denne siden

Spørsmål om private forsikringer?

Dette gjelder forsikringer som hus, bil, båt, husdyr etc. Kontakt Tryg direkte på tryg.no. Som medlem har du prioritert tilgang via telefon 55 17 19 26

Melde skade?

Send skademelding direkte til Tryg Forsikring på tryg.no, eller på telefon 55 17 19 26.

Spørsmål om ditt medlemskap?

Vi svarer på spørsmål om endring av arbeidsforhold, kontingent, medlemskategori og andre ting som handler om medlemskapet.

E-post: medlem@utdanningsforbundet.no

Telefon: 24 14 20 00, tastevalg 2

Chat: du finner chat på denne siden

Endre opplysninger? 

På Min side kan du enkelt endre arbeidsplass og stilling, oppdatere adresse og andre medlemsopplysninger. Logg inn på Min side

Noe mer du lurer på om ditt medlemskap?
Her finner du praktisk informasjon om ditt medlemskap

Spørsmål om lønn og arbeidsvilkår?

Hvis du har spesifikke spørsmål om din lønn eller forhold på din arbeidsplass, bør du kontakte tillitsvalgte på arbeidsplassen eller lokallaget i kommunen du jobber i.

Hvis du har generelle spørsmål i forbindelse med lønnsoppgjør, lønn eller arbeidsvilkår på din arbeidsplass eller kommune, kan du kontakte lokallaget eller fylkeslaget i det fylket du jobber i.

Du kan også bruke dette skjemaet for å sende inn spørsmål om lønn og arbeidsvilkår

Lederhjelpen

  • Har du spørsmål om ledelse av skoler og barnehager?
  • Trenger du råd og veiledning som leder? 
  • Ønsker du å drøfte lederfaglige spørsmål med organisasjonen? 

Telefontjenesten er for tiden stengt. Fyll ut henvendelsen din i skjemaet under. Der kan du også be om å bli oppringt, så får du snakke med en av våre rådgivere.

Les mer om lederhjelpen her: Leiarhjelpa – til hjelp og støtte for leiarmedlemmer

Adresse

Postadresse:

Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland
0134 Oslo

Besøksadresser:

Administrasjonsbygget:

Hausmanns gate 17
0182 Oslo


Utdanningsforbundets konferansesenter:

Osterhaus' gate 4B
0183 Oslo

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til Utdanningsforbundet er 884026172. Alle fylkeslag har egne organisasjonsnumre. Her finner du alle organisasjonsnumrene