Utdanningsforbundet Trøndelag

Bli medlem i Utdanningsforbundet

Kontakt

Sommerveita 4, 7011 TRONDHEIM
Tlf: 23138800
Send e-post

Nyheter

Kurs i Trøndelag - alle kurs er avlyst fram til sommeren

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og protokoller fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe.

Tariffavtaler