Utdanningsforbundet Levanger

Illustration for Utdanningsforbundet Levanger Organization

Kontakt

Postboks 130, Håkon Den Godes gate 25, 7601 LEVANGER
Send e-post

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler

Nyheter