Tariffavtaler

Utdanningsforbundets medlemmer tilhører ulike tariffområder. Hvert tariffområde har egne tariffavtaler. Er du usikker på hvilket tariffområde du tilhører, finner du dette ved å logge inn på Min side. Nedenfor finner du tariffavtalene sortert etter sine områder.

KS (kommunesektoren)

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune.

Flere avtaler og mer om tariffområdet KS

Oslo kommune

Oslo kommune er en arbeidsgiver og et eget tariffområde. Utdanningsforbundet har over 9000 medlemmer i tariffområdet.

Flere avtaler og mer om tariffområdet Oslo kommune

Staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter.

Flere avtaler og mer om tariffområdet Staten

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Flere avtaler og mer om tariffområdet PBL

FUS/Trygge barnehager

FUS er en privat barnehagekjede med ca 170 barnehager i hele Norge. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager. Utdanningsforbundet og FUS har en hovedavtale og hovedtariffavtale.

Flere avtaler og mer om tariffområdet FUS/Trygge barnehager

KA - kirkelige virksomheter

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring.

Flere avtaler og mer om tariffområdet KA