Designmanualen

Utsnitt av Utdanningsforbundets logohjul.

Vår visuelle profil

Utdanningsforbundets visuelle profil gjenspeiler verdiene våre: sterk, solidarisk, profesjonell og engasjert.

Her finner du logo, farger, typografi, bilder og dekorelement, og hvordan bruke designet.

Bildearkiv

Bildearkivet inneholder utvalgte bilder som gjenspeiler Utdanningsforbundets verdier og profil. Bildene kan brukes på skjerm, i ulike presentasjoner og i trykksaker som fylkes-/lokallag ønsker å produsere.

Dekorelementer

Dekorelementet består av stiplede linjer hentet ut av formen på symbolet i logoen, og skal forsterke vår visuelle profil og identitet.

Om designmanualen

Designmanualen gir retningslinjer for bruk av vår logo, farger og typografi, slik at vi framstår som enhetlige, tydelige og profesjonelle i all kommunikasjon.

Slik bruker du designet

Her finner du wordmaler for pressemelding, fylkesinfo og brev med mulighet for å sette inn egen fylkes- eller lokallagslogo. Maler for powerpoint, brosjyre, bannere, plakat, visittkort, og stillingsannonser.