Designmanualen

Vår profil er verdifull og må derfor passes på. Ved å bruke denne designmanualen som en kilde til inspirasjon, motivasjon og informasjon sørger vi for at Utdanningsforbundet fremstår med en klar og tydelig stemme.

Designmanualen er en verktøykasse med redskaper vi trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell aktør i all kommunikasjon. En sterk grafisk profil er konsistent implementert på alle kontaktflater.

Designmanualen innholder detaljerte retningslinjer for bruk av grafiske elementer som logo, farger og typografi. I tillegg presenteres eksempler på appliseringer – som f.eks. kontortrykksaker.

I tillegg til designmanualen er det utarbeidet digitale originaler for produksjon av materiell. For å unngå avvik og feil bør man alltid ta utgangspunkt i disse. Alle trykkoriginaler er laget for Adobe Illustrator (EPS) eller InDesign for både PC og Mac.