Lærerhverdagen

Lærere i samtale.

Profesjonsetikk

Etikkarbeidet er et satsingsområde i Utdanningsforbundet fordi etisk bevissthet og høy faglighet er kjernen i lærerprofesjonens integritet og avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning.

Podkasten

Her kan du lytte til aktuelle temaer innen utdanningsfeltet. Vi får besøk av lærere, forskere, ledere, politikere og andre som belyser problemstillingene.

Vår forskningspolitikk

Godt lærerarbeid er forankret i både forskning og erfaring. «Forskning for praksis og profesjon» er Utdanningsforbundets forskningspolitikk.

Trakassering

Kampanjen Metoo har vist at uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering har fått pågå i et større omfang enn mange av oss kunne ane.

Vold og trusler på jobben

Den enkelte arbeidstaker har krav på en trygg arbeidshverdag. Et trygt arbeidsmiljø er også avgjørende for at lærere og ledere skal ha mulighet til å skape gode leke- og læringsmiljøer for barn og unge.