Utdanningsforskning.no

utdanningsforskning.no
Utdanningsforskning.no ble etablert i 2015.

Utdanningsforbundets nettside som samler og presenterer forskning som er aktuell for ansatte i utdanningssektoren.

Målet med Utdanningsforskning.no er at lærere og andre ansatte i utdanningssystemet lettere kan finne fram til forskning som er relevant for deres hverdag – forskning som bidrar til å styrke kvaliteten i barnehagen, skolen og den høyere utdanningen.

Utdanningsforskning.no er en intuitiv portal, som er lett å manøvrere rundt i. Brukerne kan opprette egne profiler, der de kan lagre relevante artikler i eget bibliotek. Man kan også abonnere på emner man er spesielt interessert i, og markere artikler man mener er spesielt relevante og nyttige.

Innholdet vil dekke alt fra forskning om barn, unge og voksnes læring, til forskning om profesjonsutvikling, styringssystemer og lærergruppenes arbeidsplasser. Nettstedet skal fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling, og skal vise bredden av aktuell forskning som speiler behovet til leserne – både i innhold og forskningsmetodikk.