*Utdanningsforbundet Troms

Sommerberedskap i Troms

Nyheter

Pensjonist

I Troms har vi et eget pensjonistråd for pensjonerte medlemmer.

Student

Som lærer- eller barnehagelærerstudent kan du bli medlem i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS), Utdanningsforbundets studentorganisasjon.

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og protokoller fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe.

Tariffavtaler