Hopp til innhold

Om fylkeslaget

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Utdanningsforbundet Finnmark har noe over 3000 medlemmer rundt om i alle fylkets kommuner. Fylkeskontoret er plassert i Alta. Alle kommuner har egne lokallagskontor.

Fylkeskontoret ligger i Alta.
Besøksadresse: Kunnskapsparken 4.etj, markedsgata 3, 9510 Alta
Postadresse: Postboks 1434, 9506 Alta.

Hva gjør fylkeslaget?

Som medlem i Utdanningsforbundet tilhører du fylkeslaget i det fylket du arbeider. Dersom du ikke er i fast arbeid tilhører du fylket du er bosatt i.

Har du spørsmål som lokallaget eller din nærmeste tillitsvalgte ikke greier å svare på, kan du ta saken videre til fylkeslaget.

Fylkeslagets oppgave er blant annet å lede den politiske virksomheten i årsmøteperioden og opplæringen av tillitsvalgte innenfor fylket.

Fylkesstyret er øverste utøvende myndighet i fylkeslaget, Høyeste myndighet i fylkeslaget er årsmøtet. Ordinært årsmøte finner sted hvert fjerde år i mai.

Fylkesledelse

Arnt H. Jensen

Fylkesleder

Gunn Åse Paulsen

Fylkesnestleder

Ansatte

Kontoret har 3 fast ansatte og kontorplass til 7 tillitsvalgte.

E-post fylkeskontoret: finnmark@udf.no  Telefon sentralbord: 23 13 89 70.

Kontoret er åpent man. - fred. fra kl. 0800 - 1545.

Fylkesstyret: Styret

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av:
Leder

Nestleder

Kontakperson Grunnskole

HTV-F

 


Organisasjonssekretær/rådgiver er referent.

Vara: Kontaktperson Barnehage, Kontaktperson VGO, Kontaktperson FAS

Personalnemnda

Personalnemnda består av:

  • Nestleder 
  • Kontaktperson grunnskole
  • Kontaktperson barnehage
  • HTV-Fylke
  • Vara HTV-Fylke 2
  • Organisasjonssekreær/rådgiver
Vara: Suppleres ved behov

Skoleringsutvalget

Skoleringsutvalget planlegger og har ansvar for gjennomføring av kurs som fylkeslaget arrangerer. 

Skoleringsutvalget består av:

Robert Nesje, leder
Eskil Hovland
Isabell Wesmajervi
Sissel B. Henriksen
Gunn Åse Paulsen                                                                                                                            Anette Berger