AFP

Ansatte i private barnehager med hovedtariffavtale i PBL og FUS, har en avtalefestet førtidspensjon lik AFP-ordningen i offentlig sektor.

Det er viktig å være oppmerksom på at man blir utmeldt av tjenestepensjonsordningen hvis man tar ut full AFP.

Fellesordningen for AFP

Fellesordningen for AFP er en tariffestet ordning for andre virksomheter i privat sektor. Fellesordningen krever inn premier fra bedriftene som er tilsluttet ordningen.

AFP for privat sektor gir et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Fellesordningen for AFP