Privat tjenestepensjon

Partene for private barnehager med hovedtariffavtale i PBL har inngått avtale om hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon.

Pensjonsordningen trer i kraft fra 1. januar 2020 og gjøres gjeldende for alle ansatte som er 52 år og yngre per 1. januar 2020.

Hvis en barnehage melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen for PBL-området. Avtalen inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale.

Partene for private barnehager med hovedtariffavtale i FUS inngikk avtale om hybridpensjon etter lov om tjenestepensjon fra 1. januar 2017.

Fagforbundet og Utdanningsforbundet har i tillegg felles standard tariffavtale for barnehager.

Dette består privat tjenestepensjon av

Alderspensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist.

Folketrygden ble innført i 1967 og er grunnmuren i det norske pensjonssystemet. Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Det er lagt vekt på en god fordelingsprofil blant annet ved å sikre alle et godt minste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon), selv om du ikke har vært yrkesaktiv.

Pensjonssystemet innførte fra 1. januar 2011 regler om alleårsopptjening, levealdersjustering og fleksibelt uttak av pensjon fra fylte 62 år.

Alderspensjonen er fleksibel og du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Arbeidsinntekt og pensjon kan kombineres fritt, og det er mulig å ta ut gradert pensjon.

 

Folketrygden er bygd opp av alderspensjon, uføretrygd og etterlattepensjon

 

Mer informasjon finner du på NAV