Endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven for å innføre en fritaksordning i forbindelse med faget fremmedspråk for elever med dysleksi m.fl.

Utdanningsforbundet ser at motivasjon kan være en utfordring for elever som skal delta i et fag med visshet om at han eller hun ikke vil bli vurdert med karakter. Det kan oppleves meningsløst å delta i en opplæring over lengre tid som ikke vil være tellende for et videre løp.

Det finnes i dag andre muligheter til å nå studiekompetanse uten å ha fremmedspråk, gjennom yrkesfag etterfulgt av påbygg. Ordningen som nå er på høring gjelder kun for studiespesialiserende utdanningsprogram. Disse programmene skal kvalifisere for opptak til høyere utdanning, og det er svært viktig at elevenes muligheter til å starte på et studium etter endt videregående opplæring ikke reduseres. Krav til inntak til universitet og høyskole stilles uavhengig av reguleringen i grunnopplæringen. Fritak for vurdering i et fag i videregående vil dermed kunne stå i veien for å oppfylle inntakskrav til høyere utdanning. Diskrimineringsfaktoren kan dermed skyves oppover i systemet mot høyskoler og universitet. I en fritaksordning som forslag A-1 fremmer, må det derfor gjøres klart for elevene i søkeprosessen hvorvidt de fortsatt får generell studiekompetanse og kan søke høyere utdanning. Det finnes ulike ordninger gjennom samordnet opptak til høyere utdanning som gjør at elever kan komme inn på videre studier selv med for lav poengsum eller uten generell kompetanse. Dersom forslag A vedtas, må elevene som får fritak, også omfattes av disse kompenserende ordningene gjennom samordnet opptak.