Sentrale kurs

Sentrale kurs omfatter både kurs for tillitsvalgte på fylkesnivå og på lokalplanet. Mange av kursene er knyttet til sentrale politiske satsinger i landsmøteperioden.

Sentralt kurs for lokallagsledere