Sikker.udf.no

Utdanningsforbundet har et eget verktøy for sikker utsending og mottak av sensitive data. Her kan du kryptere vedlegg til e-post.

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du et ansvar for å beskytte personvernet til alle våre medlemmer. Informasjon som kan knytte enkeltpersoner til en fagforening er regnet som sensitive personopplysninger. Pass derfor på hva du skriver i e-poster og sørg for å kryptere vedleggene. 

Sikker.udf.no bruker en GDPR-godkjent krypteringsprotokoll for å sikre dine filer. 


Sikker.udf.no er en nettside hvor tillitsvalgte kan kryptere vedlegg de skal sende i e-post. Nettsiden fungerer også for eksterne, så tillitsvalgte kan be eksterne kryptere vedleggene sine der før de sendes til den tillitsvalgte. 

For tillitsvalgte og ansatte som har e-post fra Utdanningsforbundet, finnes krypteringsmuligheten også som et tillegg til Outlook. Du finner den som en egen knapp som heter Outlix.  


Bruk denne løsningen hvis filene du skal sende inneholder personopplysninger som:

  • telefonnummer
  • epost
  • navn
  • adresse
  • personnummer
  • medlemsnummer

Krypteringsfunksjonen på sikker.udf.no er også lagt inn som et eget program ("tillegg") i Outlook hos tillitsvalgte som har epost gjennom Utdanningsforbundet. Der heter den Outlix. Se etter denne knappen. Ta kontakt med Intility hvis den ikke er lagt til hos deg. 


Når du sender et dokument fra 360 som e-post, vil filene ligge som vedlegg. I Outlix, bruk derfor samme modul, men velg "krypter allerede vedlagte filer".

360krypto.png


Alle lokallag har tilgang til en web-versjon av Outlook. Denne har samme funksjonalitet for kryptering, men knappen ser litt annerledes ut.

owakrypto.png