Lønnsoppgjøret: Forhandler med PBL

Partene i PBL-oppgjøret starter i dag 11. oktober forhandlinger i årets lønnsoppgjør. Oppgjøret handler stort sett om lønn, men det skal også forhandles om noen deler av pensjonsordningen.

I 2019 klarte man å bli enige om en pensjonsavtale for ansatte i PBL-barnehager. Avtalen fikk navnet «Barnehagepensjon», og er en såkalt hybridpensjon som er livsvarig, forutsigbar og lik for kvinner og menn. Men det gjenstår å forhandle om enkelte elementer i avtalen.

– Vi står nå ovenfor et mellomoppgjør. Der er tema lønn. Men i protokoller fra fjorårets oppgjør er det noen andre temaer som kan tas opp. Det er blant annet pensjon, og under her egenandel og AFP- ordningen, sier Terje Skyvulstad.

Han er nestleder i Utdanningsforbundet og leder forhandlingsdelegasjonen på PBL-området for forbundet. I dag startet forhandlingene i mellomoppgjøret. 

Har tro på forhandlingsløsning

Utdanningsforbundet leverer felles krav og forhandler sammen med Fagforbundet og Delta i årets oppgjør. Det har gjennom mange år vært vanlig å forhandle sammen i PBL-området. Og det er noe alle forbundene har positive erfaringer med. 

– Vi forhandler sammen på arbeidstakersiden og har forventninger om å komme fram et resultat i forhandlingene, sier Skyvulstad.

I fjor ble man enige i forhandlinger, men Utdanningsforbundets medlemmer stemte ned løsningen i uravstemning. Det førte til mekling, der man til slutt kom til enighet 21. desember 2020.

Se mer om tariffområdet PBL

Se mer om lønnsoppgjøret

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Over 1 900 private barnehager i Norge og rundt 32 000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 7 300 medlemmer med tariffavtale i PBL.

 

Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL.

 

Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP).

 

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder