Lønnsoppgjøret: Dette skjer i Spekter

Her er oppdatert informasjon om lønnsoppgjøret i Spekter-områdene.

I Spekter har Utdanningsforbundet totalt 1149 medlemmer, disse er fordelt på fem ulike områder. Noen av disse områdene har kun lokale forhandlinger, noen har kun forhandlinger som blir ivaretatt sentralt fra og andre har en kombinasjon av dette. I år er det økonomi som er tema for forhandlingene.

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

I dette området er det lokale forhandlinger. Studentsamskipnaden Vestlandet (Sammen) ble ikke enige lokalt og skal ha bistandsforhandlinger 19. mai.

Studentsamskipnaden i Stavanger kom heller ikke til enighet, hverken i lokale forhandlinger eller i bistandsforhandlinger, her går forhandlingene videre til fase 3, hvor det er Unio som forhandler. Dato for dette er ikke klart.

Område 10 og område 13: Helseforetak med sykehusdrift og Sykehus med driftsavtale

Utdanningsforbundet skulle hatt forhandlinger i område 10 og 13 den 11. mai, men siden Unio er i brudd med Spekter på dette området, etter forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund den 6. mai, så er disse forhandlingene gått til mekling. Meklingsdato er satt til 2. og 3. juni, første mulige dato for eventuell streik er 4. juni.

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

I område 12 har forhandlingene med Norlandia gått til bistandsforhandlinger, disse er berammet til 21. mai. Blir vi ikke enige under bistandsforhandlingene vil det gå videre til fase 3, ved Unio. Om man heller ikke kommer til enighet i fase 3 vil oppgjøret gå videre til mekling. Videre datoer er ikke satt.

I forhandlingene med Norlandia samarbeider vi med Fagforbundet, FO, Delta og Lederne.

Alt om lønnsoppgjøret