Barnehagedagen

Barnehagedagen 2021

Barnehagedagen 2021 blir arrangert 9. mars. Temaet er klima og miljø, som er forankret i rammeplanens fagområde "Natur, miljø og teknologi". Vi kommer tilbake til slagord for dagen, mer om bakgrunn for temaet og tips til aktiviteter. Følg med og sett av dagen allerede nå!

Hva er Barnehagedagen?

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.