For alle medlemsgrupper

Utdanningsforbundet har over 180.000 lærere og ledere som medlemmer. Medlemmene arbeider i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, universitet og høyskole og innenfor faglig - administrativt støttesystem. Sammen jobber vi for en sterkere profesjon og gode lønns- og arbeidsvilkår. Nedenfor finner du lenker til innhold for de enkelte medlemsgruppene.