Radikalisering, ekstremisme og utenforskap - hva kan skolen gjøre?

okt

20

2020

1000

Oslo

Radikalisering og ekstremisme er et økende problem i vårt samfunn. Fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer, er ofte at de kjenner på en form for utenforskap. Politikerne peker på skolen som avgjørende for å forebygge.

Frist: 18.09.2020

Påmelding
20.10.2020 10:00:00 20.10.2020 10:00:00 Europe/Oslo Radikalisering, ekstremisme og utenforskap - hva kan skolen gjøre? Radikalisering og ekstremisme er et økende problem i vårt samfunn. Fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer, er ofte at de kjenner på en form for utenforskap. Politikerne peker på skolen som avgjørende for å forebygge. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

En av de viktigste tingene vi kan gjøre i arbeidet mot ekstremisme og radikalisering, er å arbeide for mangfold og inkludering. På denne  seminardagen har Utdanningsforbundet samlet fagfolk og praktikere for å snakke om hvilke muligheter og utfordringer vi står overfor. Hva kan vi som lærere og skoleledere bidra med? Velkommen til et viktig seminar om en av vår tids store utfordringer.

Fra programmet:

Innledning
Terje Skyvelstad, nestleder, Utdanningsforbundet

Radikalisering og skole – hva skal skolen egentlig forebygge?

Martin Sjøen, stipendiat, Universitetet i Stavanger 

Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens samfunnsfagundervisning
Emil Sætra, stipendiat, MF

Fargerik og fargeblind – om inkluderingskultur i praksis
Hege Ose, rektor, Karuss skole

Kommunal veiledning mot voldelig ekstremisme  - hva gjør kommunen?
Johanne Marie Benitez Nilsen, Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune og ansvarlig for arbeidet med kommunens veileder mot voldelig ekstremisme

Fagfornyelsen, muligheter og utfordringer for skolens forebyggende arbeid
Claudia Lenz, professor, MF


Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Radikalisering, ekstremisme og utenforskap - hva kan skolen gjøre?

20. oktober 2020
kl. 10:00 - 15:30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Studentmedlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076