Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen, og hvordan kan vi håndtere dette?

nov

20

2020

1000

Oslo

Arbeid med elever som er utfordrende beskriver lærere som noe av det vanskeligste når det gjelder utøving av klasseledelse. Krevende atferd utfordrer lærerens autoritet, forstyrrer læringsprosesser og kan skape sterk stress opplevelse hos både elever og lærere. Dette kurset vil belyse denne problemstillingen fra ulike vinkler.

Frist: 23.10.2020

Påmelding
20.11.2020 10:00:00 20.11.2020 10:00:00 Europe/Oslo Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen, og hvordan kan vi håndtere dette? Arbeid med elever som er utfordrende beskriver lærere som noe av det vanskeligste når det gjelder utøving av klasseledelse. Krevende atferd utfordrer lærerens autoritet, forstyrrer læringsprosesser og kan skape sterk stress opplevelse hos både elever og lærere. Dette kurset vil belyse denne problemstillingen fra ulike vinkler. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 23. oktober 2020.

Arbeid med elever som er utfordrende beskriver lærere som noe av det vanskeligste når det gjelder utøving av klasseledelse. Krevende atferd utfordrer lærerens autoritet, forstyrrer læringsprosesser og kan skape sterk stress opplevelse hos både elever og lærere. Dette kurset vil belyse denne problemstillingen fra ulike vinkler.

Kurset vil inneholde ny forskning om ulike typer utfordrende atferd, som vil gi et grunnlag for forståelse.  Temaer som ulike typer negative handlinger, atferdsproblemer, disiplinvansker, mobbing, stressforståelse, relasjonsbygging til elever som er utfordrende, autoritativ rolle som tiltak vil bli tatt opp på kurset.


Arbeidsmåten blir framlegg, med påfølgende refleksjonsrunder. Det vil også gitt anbefaling om litteratur.

Innhold:

  • negative handlinger
  • atferdsproblemer
  • disiplinvansker
  • mobbing
  • stressforståelse
  • relasjonsbygging til elever som er utfordrende
  • autoritativ rolle

Om kursholder
Pål Roland har dr grad i spesialpedagogikk og arbeider til daglig ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Han har skrevet flere artikler og bøker relatert til det aktuelle temaet. I tillegg til forskningen har han arbeidet i ca 20 år med elever som har alvorlige atferdsvansker. 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen, og hvordan håndterer vi dette?

20. november 2020
kl. 10:00 - 16:00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student / pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076