Kvalifisering for ansettelse og opprykk i førstelektor-dosentstigen

Om arrangementet

Hvor og når?
fredag 26. nov. kl. 09:00 - 11:30
Påmeldingsfrist

26.11.2021

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Gunn Gallavara
E-post: gungal@udf.no

Utdanningsforbundet ønsker med dette kurset å gi medlemmer bedre og mer kvalifisert informasjon som grunnlag for valg av kvalifiseringsløp og opprykk til høyere stilling. Denne gangen retter vi fokus mot de som vurderer eller er i førstelektor - dosentstigen. Kurset arrangeres på Zoom og er gratis

Målgruppe: Alle medlemmer som planlegger eller er i førstelektor-dosentstigen. 

Målsetting: 
Gi medlemmer informasjon om kvalifiseringsløp i førstelektor-dosentstigen og opprykk til høyere stilling.

Sentrale tema på  kurset:

  • Vilkår for ansettelse og opprykk i førstelektor-dosentstigen
  • Rammer, regelverk, muligheter og handlingsrom
  • Lønn og arbeidsvilkår 

Aslaug Andreassen Becher, dosent ved grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet vil dele noen av sine erfaringer på veien til dosentstillingen.

Det er åpent for å stille spørsmål og kommentarer underveis.

Dette kurset er en videreføring av satsingen mot Utdanningsforbundets medlemmer i UH-sektoren. Vi arrangerer også et nytt kurs om forskningsetikk (13. desember) og planlegger et kurs for stipendiater til våren.