Forskningsetikk

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 13. des. kl. 09:00 - 10:30
Påmeldingsfrist

13.12.2021

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Astrid Kristin Moen Sund
E-post: astsun@udf.no

Det er mange etiske vurderinger knyttet til forskning, publisering og formidling. Hva sier retningslinjene og hvordan ivareta forskningsetikken i praksis? Vi har invitert leder av NESH, Vidar Enebakk og leder for Ungdatasenteret, Anders Bakken til å snakke om dette. Kurset er gratis og foregår på Zoom.

Målgruppe: Pedagogstudenter, stipendiater og ansatte i alle vitenskapelige stillinger i UH-sektoren.
Form: Digitalt kurs på Zoom.

Forskningsetikk er et sentralt tema innen utdanningsforskning og i alle lærerutdanninger. Forskning i og på barnehager og skoler øker i omfang, og det må gjøres etiske vurderinger knyttet til publisering, formidling og relasjonen til de man forsker på.

I anledning reviderte forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi har vi invitert leder av den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), Vidar Enebakk, til å presentere disse og si noe hva dette betyr for læreprofesjonen og ansatte i UH-sektoren.

Vi har også invitert forsker Anders Bakken, leder for Ungdatasenteret, til å si noe om hvordan de ivaretar forskningsetikken i praksis; Hvilke forskningsetiske avveininger blir gjort når Ungdataundersøkelsen blir laget? Hvilke etiske problemstillinger må hensyntas i forbindelse med gjennomføringen? Oppstår det noen forskningsetiske problemstillinger når dataene fortolkes og brukes?

Kursets målsetting: Målet med dette kurset er å bli kjent med Lov om organisering av forskningsetisk arbeid, forskningsetiske retningslinjer, og å reflektere rundt forskningsetikk og redelighet i forskning i utdanningssektoren.

 

Vidar Enebakk  
Vidar Enebakk er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Han har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra Universitetet i Oslo. 
 
Anders Bakken
Anders Bakken er forsker II ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning. Han er sosiolog og ungdomsforsker, og har vært særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge. Bakken har vært prosjektleder for en rekke evalueringer av ulike reformer og tiltak i skolesektoren, blant annet som medlem av Liedutvalget. Bakken er leder for Ungdatasenteret, og har ansvar for de kommunale ungdomsundersøkelsene.


Relevante lenker om forskningsetikk