Hvordan kan ansatte i skoler snakke med barn om sensitive tema?

Om kurset

Hvor og når?
mandag 15. februar – torsdag 25. mars
kl. 17:00 – 19:00

Påmeldingsfrist

08.02.2021

Pris

1 000,- (Ikke-medlem)

500,- (Medlem)

300,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Trenger din arbeidsplass et verktøy for å øve på samtaler med barn? Alle som jobber med barn og unge trenger å øve seg på å snakke med barn og unge om viktige og vanskelige tema. Trygge og gode relasjoner er viktig - men hvordan får vi det til?

Målgruppe: Ansatte i skolen

Dette er et digitalt kurs som går over to ettermiddager, 15. februar og 25. mars, kl. 17.00-19.00. Kursavgift.


Alle som jobber med barn og unge trenger å øve seg på å snakke med barn og unge om viktige og vanskelige tema. SNAKKE er en digital opplæringsplattform som skal gjøre deg tryggere i slike samtaler, SNAKKE er simulering av samtaler med barn, hvor du går inn i rollen som en voksen stilt overfor barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt.

Gjennom en simulert relasjon kan du øve deg på bedre dialog med barn og unge. Det anbefales at flere fra samme team på skolen deltar på kurset, da verktøyet egner seg godt for refleksjon og arbeid med tematikken i personalgrupper.

Om kursholderne
Charlotte Johannessen er førstelektor i pedagogikk og arbeider ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet og ved RVTS Øst. Hun har lang erfaring fra arbeid med små barn i Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, og har spesialisering innen sped- og småbarns psykiske helse. 

Ane H. Simonsen er psykologspesialist ansatt ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Hun er utdannet psykolog, med spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har lang erfaring i å snakke med barn i ulike tjenester for barn og unge. Simonsen har ledet arbeidet med utvikling av portalen og implementering av den i barnehager og skoler.