Hvordan forebygge og reparere omsorgstrøtthet blant lærere

LUTH, OKK

mar

10

24

2021

1400

Stadige møter med utfordrende elever med psykologiske utfordringer kan over tid gi konsekvenser for lærerens tenkning, følelser samt motivasjon. Dette nettkurset handler om hvordan forebygge og reparere omsorgstrøtthet blant lærere. Kurset går over to ettermiddager. Kursavgift.

Frist: 03.03.2021

Påmelding
10.03.2021 14:00:00 24.03.2021 14:00:00 Europe/Oslo Hvordan forebygge og reparere omsorgstrøtthet blant lærere Stadige møter med utfordrende elever med psykologiske utfordringer kan over tid gi konsekvenser for lærerens tenkning, følelser samt motivasjon. Dette nettkurset handler om hvordan forebygge og reparere omsorgstrøtthet blant lærere. Kurset går over to ettermiddager. Kursavgift.

Målgruppe: Lærere, skoleledere, ansatte i PPT

Pris: 500 for medlemmer, 300 for medlemmer av Pedagogstudenene, 1000 for ikke-medlemmer

Del 1: 10. mars, kl 14.00–16.00
Del 2: 24. mars kl 14.00–16.00

Det er viktig å bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet med elever som kan være voldelige, streve med suicidale tendenser, psykisk smerte, uregulerte i atferden, lite evne til å se seg selv utenfra, rusbruk, krenkbare, og ta mye oppmerksomhet i timene. Ofte dreier det seg om kontakt med unge menneskers opplevelse av avmakt.
Stadige møter med utfordrende elever med psykologiske utfordringer kan over tid gi konsekvenser for lærerens tenkning, følelser samt motivasjon. Altså kan arbeid med elever gi noen psykologiske utfall for læreren. I noen tilfeller dreier dette seg om omsorgstretthet blant lærere.

Kurset vil handle om: 

  • Egenomsorg, kollegastøtte og ivaretagende kultur på skolen. Videre vil det bli gitt råd om hvordan man kan unngå, og reparere omsorgstretthet.
  • Klargjøre ansvarsfordelingen mellom instanser som hjelper barn, ungdom og familier som igjen kan muliggjøre å sette grenser for sin profesjonsutøvelse som lærer.
  • Ny kunnskap om tenåringshjernen og hva det kan bidra med i forebygging av omsorgstretthet

Om kursholder:
Didrik Hægeland formidler denne kunnskapen på en lettfattelig og inspirerende måte som blir anvendelig for læreren i klasserommet. Kurset er utprøvd blant lærere en rekke ganger og tilbakemeldingene er svært positive. Hægeland arbeider som psykologspesialist ved Lovisenberg DPS, hvor han er barneansvarlig. Han er tidligere leder for Alternativ til Vold i Drammen. Foredragsholder omtales som en engasjert psykolog som har forelest både i inn- og utland om omsorgssvikt, vold og traumatisk stress samt konsekvenser for hjelperne når det gjelder omsorgstretthet.

Hvordan forebygge og reparere omsorgstretthet blant lærere

10. - 24. mars 2021
kl. 14:00 - 16:00

Pris

1 000,- (Ikke-medlem)
500,- (Medlem)
300,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135