Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Mariann Oddvik
Mariann Oddvik

Leder

Avbildet: Kjell Wannebo
Kjell Wannebo

Nestleder

Avbildet: Vetle Lysø
Vetle Lysø

Medlem

Avbildet: Lene Thorsen
Lene Thorsen

Medlem


Avbildet: Tora Holsbøe Brelum
Tora Holsbøe Brelum

Kontaktperson BHG

Avbildet: Tove Lillian Skjønsberg
Tove Lillian Skjønsberg

Kontaktperson GSK

Avbildet: Anne Grethe Edvardsen
Anne Grethe Edvardsen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Venke Breivik
Venke Breivik

Kontaktperson FAS

Avbildet: Karl Jostein Aspmo
Karl Jostein Aspmo

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Paul Woxeng Sollid
Paul Woxeng Sollid

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten