Telefonvakt i sommer

Kontoret holder stengt fra 28. juni. Skulle det oppstå situasjoner som krever øyeblikkelig bistand, ber vi dere ta kontakt med den som har telefonvakt:

28.6-11.7: Silje Holtskog, nestleder.haugesund@utdanningsforbundet.no / 95707989

12.6-1.8: Signe Norbotten, leder.haugesund@utdanningsforbundet.no / 47017818

Publisert: 22.06.2021