Digitalt årsmøte gjennomført

Tirsdag 20. april ble årsmøtet gjennomført digitalt. 28 personer deltok, deriblant fylkesstyremedlem Kari Holmøy som holdt åpningshilsen.

Både hovedtillitsvalgte og flere styremedlemmer stod på valg. Borghild Aursland ble gjenvalgt som hovedtillitsvalgt for to nye år. Det samme gjorde Silje Taraldsøy Holtskog, som i tillegg ble gjenvalgt som nestleder i styret. 

Styret for neste periode ser slik ut:

Leder: Signe Norbotten (GSK)

Nestleder: Silje Taraldsøy Holtskog (GSK/BHG)

Styremedlem: Borghild Aursland (HTV-K)

Styremedlem: Louise Kvitvang (FAS)

Styremedlem: Geir Aardal (VGO)

Styremedlem: Line M. Paasche (VGO)

Styremedlem: Karl Johan Haavaag (GSK)

Styremedlem: Børge A. Børgesen (GSK)

Styremedlem: Siv Hilde Dalen (BHG/lederrepresentant)

1. vara: Elin F. Kjetland (GSK)

2. vara: Line Silde Bungum (BHG)

3. vara: Karen Elisabeth Eikeland (GSK)

 

Årsmøtet vedtok å sende tre årsmøtesaker til behandling i fylkesstyret. Disse kan du lese i årsmøteprotokollen som er vedlagt.

Publisert: 18.05.2021