Utdanningsforbundet Narvik

Illustration for Utdanningsforbundet Narvik Organization

Kontakt

Narvik Kommeune, Rådhuset, 8512 NARVIK
Send e-post

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler

Nyheter