Kontaktinformasjon

Adresse: Narvik Kommeune, Rådhuset, 8512 NARVIK

Ledelse

Avbildet: Anita Warem Pettersen
Anita Warem Pettersen

Leder

Avbildet: Kirsti Torbergsen
Kirsti Torbergsen

Nestleder