Forslag til midlertidig endring om opptak i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning og i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13

Illustrasjonsfoto

Utdanningsforbundet støtter tanken om at betinget opptak til praktisk-pedagogisk utdanning høsten 2020.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Kunnskapsdepartementet foreslår at institusjonene i forbindelse med opptak våren 2020 kan gi studenter betinget opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener, inkludert masteroppgaven, avlegges innen utgangen av høstsemesteret 2020. Institusjonene fastsetter nærmere regler om betinget opptak til PPU.

Utdanningsforbundet støtter tanken om at betinget opptak til praktisk-pedagogisk utdanning høsten 2020. Vi mener videre at forutsetningene for betinget opptak må være strengere enn det departementet foreslår. PPU er en krevende lærerutdanning som kun er normert til ett studieår. Dette betyr at studentene må bruke all sin tid på lærerstudiene. Avslutningen av en
masteroppgave er også krevende og et løp der studenten kombinerer en lærerutdanning med avslutningen av en masteroppgave kan lett føre til at masteroppgaven prioriteres. Konsekvensene kan bli at gjennomstrømningene på PPU blir lav. Det uteksamineres få grunnskolelærere i 2021 og et høyt antall uteksaminerte kandidater med PPU kan erstatte noe av etterspørselen etter grunnskolelære.

Utdanningsforbundet støtter forslaget om betinget opptak dersom det stilles krav til at studentene leverer inn masteroppgaven innen semesterstart høsten 2020. Avsluttende eksamen kan avlegges etter semesterstart og i løpet av høstsemesteret.