Forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Utdanningsforbundet støtter forslaget.

Vi viser til forslag om ny §5 i forskrift 1. juli 2020 nr. 1459 om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Utdanningsforbundet støtter forslaget. Den innsatsen mange av studentene i de studentgruppene som nevnes i forslaget til ny §5 gjør, er meget viktig i dagen situasjon, og det ville være svært uheldig om disse skulle bli økonomisk skadelidende.