Forslag til forskrift om rammeplan for femårige lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag for trinn 1-3

Utdanningsforbundet støtter forslaget om en femårig integrert lærerutdanning i praktiske og estetiske fag med et masterfag og ett eller to fag som kvalifiserer for ansettelse i skolen.

Problemstillinger vi spesielt ønsker å kommentere i høringen er

  • Forholdet mellom lærerutdanningene i praktisk estetiske fag for trinn 1-13 og grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10
  • Differensiering av lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag
  • Opptaksgrunnlag til lærerutdanning i praktiske og estetiske fag
  • Ikrafttredelse og overgang til ny forskrift

Overordnede merknader til forskrift om rammeplan

Utdanningsforbundet mener at forslaget til forskrift til rammeplan for femårig integrert mastergradsstudium i praktiske og estetiske fag må anses som en styrking av lærerutdanningene i disse fagene. Når det i tillegg foreslås flere skolefag i utdanningen vil det gi lærerne en større bredde og styrke deres mulighet på jobbmarkedet. Om vi lykkes med Lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag avhenge av flere forhold. Utdanningsforbundet er bekymret for lærernes kompetanse i praktiske og estetiske fag og er opptatt av at denne utdanningen må være del av smidige og hensiktsmessige ordninger for å heve kompetansen i fagene i skolen.