Forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling

Søknader om moderasjon basert på inntektsopplysningene fra skatteoppgjøret for siste år inneholder ikke skjønnsmessige vurderinger, og bør under normale forhold være relativt enkle å behandle for kommunene. Derfor mener vi at saksbehandlingstiden bør være kort for slike vedtak.

Utdanningsforbundet støtter at prosessen for å søke om redusert foreldrebetaling forenkles. I tillegg mener vi det er behov for informasjon om moderasjonsordningene som gjelder for foreldrebetaling for en barnehageplass. Også de nyeste tallene viser et "underbruk" av moderasjonsordningene. UDIR bør derfor i tillegg lage en nettbasert informasjonsbrosjyre som kan benyttes av både private og kommunale barnehageeiere ved søknad om og tildeling av en barnehageplass.