Endring i forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning

Utdanningsforbundet har mottatt høring av forslag til endring i forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning. Saken har vært behandlet i vårt Samisk utvalg/Sami ossodat.

Utdanningsforbundet mener at det er viktig å få utdannet flere samiske barnehagelærere, og ser at departementets forslag om unntak fra krav om samisk som hovedundervisningsspråk i sør- og lulesamisk barnehagelærerutdanning, kan være et viktig tiltak i så måte. Utdanningsforbundet ser heller ingen grunn til at forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning skal skille seg fra tilsvarende forskrift om grunnskolelærerutdanning, slik tilfellet er i dag.

Utdanningsforbundet støtter dermed forslaget, og forventer samtidig at utdanningsinstitusjonene arbeider for å bygge opp lule- og sørsamisk kompetanse blant sine tilsatte i barnehagelærerutdanningen.