Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning

Vi viser til høyringsbrevet av 2. juli. Utdanningsforbundet merker seg spesielt forslaget om endring i forskriftas §4.7 (Spesielle opptakskrav til lærarutdanningar), der lulesamisk er foreslått som alternativt språkkrav i tredje punkt. Utdanningsforbundet støttar forslaget om endring på dette punktet.

Utdanningsforbundet har ingen merknader til dei øvrige endringsforslaga som høyringa omfattar.