Kontaktforum faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Kontaktforum faglig-administrativt støttesystem (FAS) ledes av sentralstyremedlem Ida Næss Hjetland, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Avbildet: Ida Næss Hjetland
Ida Næss Hjetland

Leder, kontaktforum FAS

Avbildet: Sheila Vaage Benestad
Sheila Vaage Benestad

Agder

Avbildet: Eirik Bäcklund
Eirik Bäcklund

Oslo

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV NAV

Avbildet: Frank Harald Hansen
Frank Harald Hansen

Vestland

Avbildet: Charlotte Hemmingsen
Charlotte Hemmingsen

Troms og Finnmark

Avbildet: Rakel Merete Hunstad
Rakel Merete Hunstad

Nordland

Avbildet: Nina Therese Jacobsen
Nina Therese Jacobsen

Viken

Avbildet: Jill Johansen
Jill Johansen

Innlandet

Avbildet: Øyvind Lohne
Øyvind Lohne

Vestfold og Telemark

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV Statped

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

Rogaland

Avbildet: Hege Slørdahl
Hege Slørdahl

Trøndelag

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV Bufetat


Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.