Hvor langt strekker kontaktlærerrollen seg?

Illustrasjonsfoto av elever ved en videregående skole.

Hvor langt skal en kontaktlærer strekke seg for å støtte en elev i en personlig krise?

Marte jobber i videregående skole og er kontaktlærer for en VG1-klasse. Det har tatt noen måneder å etablere et trygt og godt klassemiljø da alle elevene er fremmede for hverandre, men nå begynner dette å gå seg til. Hun føler hun har god kontakt med elevene og at hun har oppnådd tillit.

Sofia er fra Polen og er et år eldre enn de andre elevene. Hun har bodd i Norge i et år, og har en del språklige barrierer, men sier at hun trives godt, selv om hun ofte blir gående for seg selv. I elevsamtalene åpner hun seg gradvis mer for Marte og hun får et innblikk i en ung jentes tilværelse som ikke er så enkel. Sofia har flyttet på hybel sammen med kjæresten sin etter flere alvorlige familiekonflikter og har ingen nære venner rundt seg. Hun er oppdratt sterkt religiøst og sliter med dårlig samvittighet. Likevel er Sofia faglig sterk og gjør det veldig godt resultatmessig.

Utpå vårparten begynner hun å få en del fravær og det kommer bekymringsmeldinger fra andre faglærere. Marte har flere samtaler med Sofia, men merker at hun viker unna. I en av disse samtalene bryter Sofia sammen og forteller at hun er gravid. Hun ønsker å ta abort, men vet ikke hvordan hun skal gå frem. Hun ber Marte om veiledning og ber om råd om hva hun skal velge. Sofia sliter med samvittigheten på grunn av sin religiøse bakgrunn. Hun spør også om Marte kan bli med henne ved en undersøkelse.

Hun forsøker å få Sofia til å ta kontakt med rådgiver eller helsestasjon, men hun ønsker bare å snakke med Marte, som hun føler hun har tillit til. Marte tar kontakt med sin nærmeste leder og legger frem problemet og ber om råd. Hun får beskjed om at dette får bli hennes egen vurdering og at så lenge eleven er myndig er det greit fra skolens side at hun blir med henne på sykehuset.

  • Hvilke etiske dilemmaer står Marte oppe i her?
  • Hva bør Marte gjøre?
  • Hvilken rolle bør ledelsen ha i dette tilfellet? 

Hva mener du?

Hvor langt strekker kontaktlærerrollen seg? (pdf)