Samarbeid mellom lærere i praksisfeltet og lærerutdanningene om FoU-oppgaver og masteroppgaver

Alle lærerutdanningsstudenter skal i løpet av utdanningen skrive individuelle oppgaver. Dette er forskning- og utviklingsoppgaven (FoU-oppgaven) tredje studieår og i mastergraden en masteroppgave som også skal være praksisorientert og profesjonsrettet. På grunnlag av teori, metode og erfaringer fra praksis skal studentene skrive oppgavene.

Bacheloroppgaven skrives på grunnlag av erfaringer fra praksis og teori. Masteroppgaven kan skrives på grunnlag av feltarbeid i skole eller barnehage, statistikk, dokumentanalyser, videoanalyser, teori eller annet.

Stadig flere lærere i skole og barnehage får spørsmål om å veilede lærerstudenter på oppgaver i samarbeid med en eller flere lærerutdannere. Veiledningen skal bidra til å gjøre studentenes oppgaver mer praksisorientert og profesjonsrettet. Tradisjonelt har ansatte i lærerutdanningene hatt ansvar for veiledningen. At praksisfeltet og lærerutdannerne samarbeider om å veilede studentene er nytt for begge parter ved mange lærerutdanninger.

Til diskusjon

  1. Hva betyr det at studentenes oppgaver skal være praksisorientert og profesjonsrettet?
  2. Hva må til for å gi studentene en profesjonsrettet veiledning?
  3. Hvilken rolle bør ansatte i skolen/barnehagen ha i veiledningen av studentene?
  4. Hvilken rolle bør lærerutdannerne ha i veiledningen av studentene?
  5. Hvordan kan lærere fra skole/barnehage og ansatte i lærerutdanningene jobbe sammen om veiledningen til studenten?
  6. Hvilken kompetanse bør en lærer i skole eller barnehage ha for å veilede lærerstudenter på deres oppgaver?
    • Hvordan kan lærere tilføres denne kompetansen?