Kurspåmelding

okt

16

2020

1000

Oslo

Kurset vil ta for seg både det teoretiske og det praktiske aspektet ved skolefravær, men med hovedtyngde på det praktiske arbeidet. Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet. For deg som jobber direkte med eleven vil du få innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fastlåste fraværssaker.

Frist: 17.09.2020

Deltager

Pris

500,- (Studentmedlem)
750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)

Hent navn og adresse fra telefonkatalogen 1881