Kurspåmelding

okt

27

2020

1000

Personalet i barnehagen har en sentral posisjon i å fange opp barn i vanskelige livssituasjoner, og at barneverntjenesten er en sentral samarbeidspartner for barnehagen.

Frist: 25.09.2020

Deltager

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Studentmedlem)

Hent navn og adresse fra telefonkatalogen 1881