Innovasjon del 2

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 25. jan. kl. 09:00 - mandag 01. feb. kl. 13:30
Påmeldingsfrist

24.01.2021

Pris

1 200,- (Medlem av Utdanningsforbundet)

1 900,- (Ikke Medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er digitalt (Zoom), og går over tre dager, 25.1., 26.1. og 1.2. (9.00-13.30), med individuelle oppgaver mellom kursdagene. Kursavgift.

Kursholdere: Rolf Fasting, Nils Breilid og Paul Sundar

Læringsmål:

Andre del gir deltakerne et kunnskapsgrunnlag for å kunne anvende kommunikasjonsprinsipper og intervensjonsstrategier ved utviklings- og endringsprosesser i barnehager og skoler og i egen PP-tjeneste. Videre bidrar del to til å forankre og handlingsrette deltakernes prosjektideer i arbeidet med å skape inkluderende barnehager og skoler.

Program:

Dag 1: 25. januar 2021 kl. 9.00-13.30

 • Presentasjon og drøfting av mellomarbeid 1, Tolkningsfellesskap, i læringsgruppene
 • Plenumsdrøfting av arbeidskrav 1: Tolkningsfellesskap: med fokus mot utfordringer slik de er beskrevet i læringsgruppene.
 • Spenninger og motstand – introduksjon til Levins teorier

Dag 2: 26. januar 2021 kl. 9.00-13.30

 • Organisasjonens minste enhet; gruppen/ teamet
 • Forskning på feltet med frampek mot egen spesialistoppgave – artikkel
 • Aksjonsforskning som prinsipp og modell med vekt på avklaring og initiering.
 • Implikasjoner for praksis

Dag 3: 1. februar 2021 kl. 9.00-13.30

 • Relasjoner og kommunikasjon ved organisasjons - og endringsarbeid
 • Drøfting av innsatspunkt og tilnærminger for endring/ organisasjonsutvikling i egen organisasjon
 • Plenumsdrøfting: Utfordringer og spenninger med henblikk på endring/ organisasjonsutvikling
 • Veien videre…. «Hva ønsker dere å få til, og hvordan bør det gjennomføres»

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.