Etikk, forvaltning og sakkyndig arbeid dag 3 og 4

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 12. jan. kl. 09:00 - torsdag 13. jan. kl. 16:00

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

21.12.2021

Pris

2 800,- (Medlem)

3 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Deltakelse på dette kurset krever at man har deltatt på de to kursdagene 3. og 4. november 2021.

Etikk - 12. januar kl. 9 til 16

Anbefalt litteratur: Helstøpt – Lær å håndtere dilemmaer i hverdagen Einar Øverenget

Dag 2, 12. januar: Etikk i arbeid
Kursholder: Einar Øverenget
• Etikkens verktøy
• Dilemmaer fra egen hverdag
• Etikk og ytringsklima
• Aktør og brikke

Arbeidsmåte: Det legges opp til en veksling mellom presentasjon av fagstoff og deltakeraktivitet som plenumsdiskusjon, arbeid i grupper og selvstendig refleksjon. Mellom første og andre dag sender deltakerne inn et eget dilemma til kursholderne. Dette blir en del av grunnlaget for drøfting av etiske dilemmaer på dag to.

Om kursholder:
Einar Øverenget er filosof og forfatter. Han er professor ved Høgskolen i Innlandet hvor han underviser og forsker innen temaer som etikk, ledelse og kommunikasjon i organisasjoner.

Forvaltning og sakkyndighet - 13. januar kl. 9 til 16 
Dag 2 - 13. januar
På dag to av kurset vil vi se mer konkret på hvordan sakkyndighetsarbeidet kan sikre at barns rettigheter blir ivaretatt. Sentralt i dette vil være PP-tjenestens forståelse av sin egen rolle, samhandling med barnehage og skole, sakkyndighetsprosessen, innholdet i sakkyndig vurdering og hvordan god praksis kan implementeres. Vi vil se på hvordan den samlede sakkyndighetsprosessen er viktig for å sikre barna en likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring.
Gjennom begge kursdagene vil vi utforske PP-tjenestens muligheter i dag og drøfte hvordan fremtidens PP-tjeneste kan se ut.

Om kursholderne:
Silje Steinardotter Hasle er jurist og seniorrådgiver i Barneombudet. Der jobber hun blant annet med barns medvirkning og barns rettigheter etter Barnekonvensjonen og konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD), og særlig med fagområdet tilpasset opplæring og spesialundervisning. Silje har tidligere jobbet med barns rettigheter på utdanningsområdet i organisasjonen Dysleksi Norge og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Morten Hendis er lærer og spesialpedagog/Cand.polit med hovedfag fra PFI/ISP og spesialisering i nevropsykiatri. Morten har vært lærer i barne og ungdomsskole, høgskolelektor i spesialpedagogikk, PP-rådgiver, faglig leder og leder i PP-tjenesten, spesialrådgiver hos NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge), og mentor for pedagoger og psykologer fra Danmark, Sverige og Norge som er under veilederutdanning. Morten har også arbeidet ni år i Statped og åtte år hos Barneombudet.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.